Hjem / Fiske / Laksefiske / En av ti Villaks drept av lakselus fra 2010 til 2014

En av ti Villaks drept av lakselus fra 2010 til 2014

”Nye analyser viser at lakselus kan ha gitt 50 000 færre villaks hvert år i årene 2010 til 2014” skriver Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning i sin rapport publisert Onsdag 28. Juni, med basis i sin nasjonale analyse av virkeligheten av lakselusens trussel.

I følge Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltnings nye analyse skal så mye som 50 000 villaks ha blitt tapt hvert eneste år mellom årene 2010 og 2014, noe som tilsier et tap på hele 10% grunnet lakselus. Det skal også være Hordaland som har følt på dette tapet mest, selv om det har vært et moderat tap helt opp til Sør-Helgeland. Det er likevel rømt oppdrettslaks som fortsatt er den største trusselen mot den norske villaksbestanden, ettersom de har en tendens til å gyte med villaksen.

I 2016 vandret det bare 470 000 villaks fra havet til kysten, en halvering fra tallene samlet fra 1980-tallet.

–Betydelig redusert uttak i fiske, både i sjøen og elvene, har kompensert for tilbakegangen, slik at det fortsatt er nok gytefisk i de fleste av elvene som er vurdert. Men færre laks har medført at overskuddet som er tilgjengelig for fiske har blitt mye mindre, og i noen tilfeller helt borte, sier Torbjørn Forseth, leder av VRL.

Villaksen har hatt flere større trusler de siste årene. Parasitten Gyrodactylus Salaris, sur nedbør og overfiske er noen av disse. Likevel viser VRLs rapport at tiltak mot disse truslene har virket, noe som gir et positivt blikk ovenfor lakselus-problemet.

En annen trussel listet opp i VRLs nye rapport er vannkraft, men de er positive for at denne situasjonen ikke har muligheten til å forverres, og at enkle tiltak vil kunne løse  i hvert fall noen av problemene som vannkraft forårsaker.

Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning vil komme med vurdering av måloppnåelse for enkelte bestander vil bli publisert om kort tid.

Du kan selv lese hele rapporten her.

Om Martin Tilrem

Martin Tilrem er en Ung skribent fra Nannestad som fokuserer mest på fluefiske, men kan bli funnet i andre saker.