Hjem Fiske Fritidsfiske i saltvann – nå vet vi hvem, hvorfor og hvordan

Fritidsfiske i saltvann – nå vet vi hvem, hvorfor og hvordan

Av Redaksjonen

Avkobling, naturopplevelser og sosialt samvær er viktige motiver for fritidsfiske i saltvann, som for mange andre typer friluftsliv, viser undersøkelsen. Foto: Sofie Kjendlie Selvaag / NINA.

Saltvannsfiske er en viktig friluftsaktivitet i Norge. Samtidig er kunnskapsnivået om regelverket lavt, viser en stor kartlegging av fritidsfisket langs Norskekysten. 

NINA – Tekst: Anne Olga Syverhuset

Norge er trolig det landet i Europa som har den høyeste andelen av befolkningen som driver med fritidsfiske i saltvann. Trolig er det så mange som 4 av 10 som fisker i saltvann minst en gang per år!

– At vi har en så lang kystlinje med rike marine fiskeressurser har gjort at fritidsfiske langs kysten, inne i fjordene og ute på havet lenge har vært en viktig del av kystkulturen i Norge, både som rekreasjon, biinntekt og matauk, forteller Sofie Kjendlie Selvaag, som er forsker og doktorgradsstipendiat i NINA.

Etter fire års arbeid har nå forskere fra fire ulike forskningsinstitusjoner kartlagt fritidsfisket langs Norskekysten, og utviklet metoder for å både finne ut hva aktiviteten betyr for folk og anslå hvor mye som blir fisket. 

Mens Havforskningsinstituttet har hatt hovedansvaret for å kartlegget hva og hvor mye som fiskes, har NINA, Akvaplan NIVA og NMBU funnet ut mer om hvem som fisker og hvorfor. Resultatene  er publisert i rapporten «Fritidsfiskevaner i saltvann blant bosatte i Norge. En oversikt over fiskeatferd, motiver og holdninger til fangstreguleringer».

– I denne rapporten fokuserer vi på hvor og når på året det fiskes, hvilke redskaper som brukes, favorittarter og hva slags holdninger fritidsfiskerne har til fiskeregler, forteller Selvaag, som er hovedforfatter av rapporten.

I rapporten er det presentert funn fra to utvalg av folk; fiskere rekruttert på telefon fra et tilfeldig utvalg av den voksne befolkningen over 15 år, og fiskere rekruttert i felt. Utvalget og metoden er beskrevet nærmere i rapporten. 

Mange erfarne fiskere

Forskerne har sett på fritidsfisket langs hele Norskekysten, men har tatt et dypdykk i Oslofjorden, Hordaland og Troms.

Det var mange erfarne fiskere i begge utvalgene som ble spurt: rundt halvparten hadde drevet med fritidsfiske i mer enn 30 år. På Øst- og Sørlandet har fiskerne mindre fiskeerfaring enn for resten av landet.

Både avkobling og matauk

I alle områdene er fiske med stang og snøre fra båt vanligst, men det er aller mest utbredt i Midt- og Nord-Norge. Mange fisker også med stang fra land. Dette er vanligst i Sør og Vest. Fiske med faststående redskap er også ganske vanlig. Mest vanlig er det på Vestlandet, og minst vanlig i Nord-Norge.

Mange fisker med stang fra land. Det er mest utbredt i Sør og Vest. Foto: Sofie Kjendlie Selvaag / NINA.

Mange fisker med stang fra land. Det er mest utbredt i Sør og Vest. Foto: Sofie Kjendlie Selvaag / NINA.

Avkobling, naturopplevelser og sosialt samvær er viktige motiver for fritidsfiske i saltvann, som for mange andre typer friluftsliv, viser undersøkelsen. 

– Samtidig er mer aktivitetsspesifikke motiver, som det å ivareta mat- og fisketradisjoner, og å være selvforsynt med fisk også viktig, særlig i nord, forteller Selvaag.

Torsken er mest populær

Torsk er den fisken det fiskes mest etter i hele landet, men også sei og makrell er viktige arter i fritidsfisket. For de to sistnevnte så imidlertid forskerne forskjeller både for landsdeler og årstider. 

– Undersøkelsen ble gjort i 2019, så det var før totalfredingen av torsk i Oslofjorden kom i 2020, sier Selvaag.

Positive til reguleringer

Fritidsfiskerne på Østlandet mener at situasjonen for torskebestanden der er dårlig, og at de mest foretrukne forvaltningstiltakene er nettopp beskyttelsessoner med generelt fiskeforbud i viktige gyteområder for torsk, samt å innføre soner der torsk er fredet. Fiskere på Østlandet er generelt mer enig i dette enn fiskere i de andre områdene.

– Slik sett virker det som at tiltaket med totalfredning av torsk i Oslofjorden har god oppslutning blant fritidsfiskere i området, sier Selvaag.

Lite kunnskap om gjeldende regler

Undersøkelsen viser at fiskerne har lite kunnskap om eksisterende regler i norsk saltvannsfiske.

– Felles for alle reglene det ble spurt om er at en overveiende stor andel svarte «vet ikke», sier Selvaag.

Respondentene ble blant annet spurt om det er minstemål for torsk, sjøørret og sei i området, og i tilfelle hva det er i centimeter. 

– Blant de som visste at det var minstemål for torsk, var det rundt 60 % som visste hva minstemålet var sør for Stadt, og en noe lavere andel nord for Stadt, forteller Selvaag.

Samme tendens gjaldt for sjøørret, men her var det også en høy andel av de som hadde svart ja som hadde feil minstemål sør for Stadt.

Les rapporten: Fritidsfiskevaner i saltvann blant bosatte i Norge. En oversikt over fiskeatferd, motiver og holdninger til fangstreguleringer

Kontakt: Sofie Kjendlie Selvaag

Det var mange erfarne fiskere i begge utvalgene som ble spurt: rundt halvparten hadde drevet med fritidsfiske i mer enn 30 år. Foto: Sofie Kjendlige Selvaag / NINA.

Strossle

Du vil kanskje like dette også

Legg inn en kommentar

[script_24]

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Aksepter Les mer

Privacy & Cookies Policy