Hjem Fiske Ingen ekstraordinære reguleringer av laksefisk i år

Ingen ekstraordinære reguleringer av laksefisk i år

Av Redaksjonen

NINA følger med på hvor mange laks som kommer tilbake til elvene og fanges hver sommer, og Miljødirektoratet kan begrense fisket hvis tallene er mye lavere enn i de foregående årene. |Foto: Steve Halsetrønning.

Opplysninger om innsig av laks så langt i sesongen tyder ikke på at det er nødvendig å innføre ekstraordinære regionale begrensninger i fisket i 2022.

Miljødirektoratet

På oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomfører Norsk institutt for naturforskning (NINA) i juli hvert år en foreløpig vurdering av innsiget av laks til Norge. Den er basert på tellinger av  laks som vandrer opp i elvene og fangst fra laksefiske i elv og sjø. Dersom vurderingen tilsier at det ligger an til å bli en svikt i innsiget med 50 prosent eller lavere i en region, kan det innføres begrensninger i fisket midt i sesongen. Årets tall sammenlignes med gjennomsnittstall for 2016-2019, som er de årene som ligger til grunn for gjeldende fiskeregler.

– Vi følger tett med på hvordan det står til med villaksen. Målet er å sikre nok gytefisk i elvene til høsten. Basert på årets vurdering, innfører Miljødirektoratet ingen ekstraordinære regionale begrensninger i laksefisket i sesongen i 2022, sier Raoul Bierach, seksjonsleder i Miljødirektoratet.

Fra og med Rogaland til og med Trøndelag tyder tallene på at innsiget kan bli på nivå med eller noe større enn gjennomsnittet i perioden 2016-2019. På Sørlandet varierer fangstene mye mellom elver. I Nordland og Troms og Finnmark ser innsiget stort sett til å være lavere enn gjennomsnittet for perioden 2016-2019.

– Selv om det så langt ikke er registrert svikt i innsiget som tilsier at det behov for ytterligere restriksjoner i fisket for hele regioner, er det for mange laksevassdrag krav om å foreta egne midtsesongevalueringer. Miljødirektoratet forutsetter at disse gjennomføres, og følges opp med de forhåndsavtalte tiltakene der det er behov, sier Bierach.

I dag er villaksen havnet på rødlista over utrydningstruede arter. I Norge har vi omtrent 25 prosent av alle atlantiske laksebestander i verden. Vi har derfor et spesielt ansvar for å bevare og beskytte den. Den norske forvaltningen av villaks bygger på internasjonale forvaltningsprinsipper som er utarbeidet under den nordatlantiske laksevernorganisasjonen, NASCO.

Strossle

Du vil kanskje like dette også

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Aksepter Les mer

Privacy & Cookies Policy