Hjem Fiske JUSTERING AV KVOTER OG FREDNING AV HUNNLAKS

JUSTERING AV KVOTER OG FREDNING AV HUNNLAKS

Av Redaksjonen

Namsen – Foto: Seem Gård

Styret i Namsenvassdraget Elveierlag (NE) har gjennom Statsforvalteren (SF) fått signaler, fra Miljødirektoratet (MD), om at fiske i Namdalsregionen må reguleres ytterligere i forhold til gjeldende forskrift og innsendt forhåndsavtale med SF enn det som var vedtatt på midtsesongevalueringen.

Pressemelding fra styret i Namsenvassdraget Elveierlag.

Hovedårsaken til bekymringen fra MD, slik styret har forstått det gjennom SF, er for vedvarende lavt
innsig av laks og spesielt storlaks til Namsenfjorden. Styret forventer at det også vil bli gjort
justeringer i sjøen som følge av denne bekymringen fra MD.
NE har forståelse for MDs bekymring og er villige til å reagere raskt og endrer vedtaket fra
01.07.2021 til tidligst å gjelde fra 15.07.21 kl. 00:00, eller senest fra justering av fiskekvoter eller
fisketid blir innført for notfiskerne i Namdalen, til følgende vedtak:

  • All Hunnlaks fredes.
  • Kun 1 avlivet laks pr. døgn
  • Sesongkvote på 8 laks
  • Markfiske opphører ettersom all hunnlaks er fredet og skal kunne settes skånsomt ut.


Frem til justering av kvoter/fisketid også blir gjeldende for notfiskerne i Namdalen, vil fiskereglene fra
tidligere vedtak (01.07.2021) bli stående.


Videre ønsker styret å bemerke at ved temperaturer over 20 grader i vannet der hvor fisket utøves,
skal man ikke utføre gjenutsetting av fisk. Styret oppfordrer med det alle rettighetshavere til å
vurdere om man kan utøve fisket forsvarlig i alle kulper på valdet man besitter.


Som nevnt tidligere har man i dag ingen offisiell(e) måler(e). Vi kan med det bare henstille både
fiskere og rettighetshavere til å utvise forsvarlig skjønn.


Etter avklaringer med SF vil dette vedtaket være iht. MDs forventning til ytterligere begrensning i
fiske i vassdraget.


Til orientering gjorde NE et vedtak den 01.07.2021 om å innskrenke fiskekvotene til halvparten av
opprinnelig kvote fra og med 19.07 helt i henhold til forhåndsavtalen med SF, som også godkjente
utsettelsen av iverksettelsen til 19.07 da dette er en mandag.

SF kommenterte også at NE har fulgt alle forhåndsavtaler og at man med det har gjort det som er forventet av laget og vært tro til forvaltningen av laksen i vassdraget. Etter midtsesongevalueringen har innsiget av laks fortsatt ikke tatt seg opp og det er på dette grunnlaget MD nå ber laget vurdere situasjonen på nytt og forsøke å frede mer laks enn det forrige vedtak la opp til.

Strossle

Du vil kanskje like dette også

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Aksepter Les mer

Privacy & Cookies Policy