Hjem Fiske Mattilsynet friskmelder Skibotnregionen for Gyrodactylus salaris

Mattilsynet friskmelder Skibotnregionen for Gyrodactylus salaris

Av Redaksjonen

Foto: Pixabay

Mattilsynet friskmelder Skibotnregionen i Troms og Finnmark for lakseparasitten Gyrodactylus salaris etter at de siste prøvene viser at lakseyngelen i Skibotnelva, Signaldalelva og Kitdalselva er fri for parasitten.

Mattilsynet

– Dette er en gledens dag for både villaksen og de som bruker elvene. Vi er et stort skritt nærmere å utrydde parasitten i Norge, og friskmeldinga i dag lover godt for den videre nasjonale sykdomsbekjempelsen, sier Geir Arne Ystmark, regiondirektør i region nord i Mattilsynet.

Parasitten er en innført fremmed art som kan utrydde hele bestander av villaks i smittede elver og er derfor høyt prioritert å utrydde fra norske vassdrag. Selv om friskmeldingen av Skibotnregionen er en viktig og gledelig milepæl, er Mattilsynet fortsatt bekymret for smitte fra vassdrag i våre naboland.

Alles ansvar å hindre spredning av smitte

Parasitten kan overleve flere dager i fuktige omgivelser og spres med fisk, fiskeutstyr, kanoer og vann fra smittede vassdrag og anlegg. Det er også forbudt å flytte fisk mellom alle elver og vann, og mellom forskjellige deler av samme vassdrag.

– Det er viktig at alle som ferdes i området hjelper til, slik at vi unngår ny smitte i vassdraget. Fiske- og annet vannsportutstyr som brukes i forskjellige vassdrag må enten tørkes eller desinfiseres. Vask og sløy fisken der du fikk den og bare slå ut vann i samme vassdrag som du hentet det, sier Geir Arne Ystmark.

Et omfattende friskmeldingsarbeid

Gyrodactylus salaris ble første gang påvist i Skibotnelva i 1979. Senere ble den også funnet i andre elver i regionen, og siden 1988 er det gjennomført flere behandlinger av Skibotnregionen. Behandling mot parasitten i Skibotnregionen ble ferdigstilt i 2016, og deretter har området vært inkludert i friskmeldingsprogrammet fra 2017.

Friskmeldingen er et resultat av et omfattende bekjempelses-, reetablerings- og overvåkingsarbeid.Statsforvalteren i Troms og Finnmark har på oppdrag fra Miljødirektoratet hatt ansvaret for å sørge for å bekjempe parasitten, bevare og reetablere fiskebestandene. Mattilsynet har ansvaret for overvåkningen og smittereduserende tiltak, og Veterinærinstituttet har utført det praktiske arbeidet.

Med dagens friskmelding vil Skibotnregionen fra 2023 inngå i nasjonalt overvåkningsprogram for Gyrodactylussalaris.

— 

Fakta Gyrodactylus salaris:

  • Lakseparasitten er en ca. 0,5 mm stor parasitt som angriper lakseyngel i ferskvann.
  • Parasitten er introdusert til Norge gjennom innførsel av fremmed laks og regnbueørret minst fire ganger.
  • Parasitten er den største menneskeskapte trusselfaktoren mot norske laksebestander. Bekjempelse av parasitten har derfor høy prioritet. Utryddelse av parasitten medfører også at risikoen for smittespredning til nye områder reduseres.
  • Parasitten har ført til årlige inntektstap i størrelsesorden 200-250 millioner kroner, som fram til i dag har kostet Norge tre til fire milliarder kroner.
  • I Norge har Gyrodactylus salaris vært påvist i totalt 50 vassdrag fordelt på 17 smitteregioner. Utryddingstiltak mot parasitten har i betydelig grad redusert utbredelsen. I dag er 31 vassdrag friskmeldte, 12 vassdrag venter på friskmelding etter behandling og åtte vassdrag gjenstår som infiserte – fire i Drivaregionen og fire i Drammensregionen. 

Fakta bekjempelse av Gyrodactylus salaris:

  • Mattilsynet har ansvaret for overvåking, forebygging og smittebegrensende tiltak.
  • Miljødirektoratet har ansvaret for tiltak for å utrydde parasitten, bevare laksebestandene samt gjenoppbygge bestandene etter bekjempelse.
  • Fylkesmannen i den respektive smitteregionen er tiltakshaver for bekjempelse av parasitten, samt bevaring og reetablering av fiskebestandene.
  • Veterinærinstituttet er nasjonalt kompetansesenter for genbank for villaks og for kjemiske tiltak mot parasitten, og er internasjonalt referanselaboratorium på Gyrodactylus salaris.
  • Veterinærinstituttet gjennomfører behandling og program for overvåking, friskmelding og reetablering av fisk på oppdrag for Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Strossle

Du vil kanskje like dette også

Legg inn en kommentar

[script_20]

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Aksepter Les mer

Privacy & Cookies Policy