Hjem FiskeLaksefiske NJFF: Villaksen taper, som vanlig, igjen