Hjem FiskeHavfiske Opphør av grensekryssende fiske i Skagerrak fra 2024

Opphør av grensekryssende fiske i Skagerrak fra 2024

Av Redaksjonen

Foto: Wikipedia

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har besluttet at grensekryssende fiskeriaktivitet vil opphøre fra 1.1.2024. Dette vil sikre at norske myndigheter kan håndheve overtredelser av norsk regelverk, som for eksempel det ulovlige kveitefisket som ble avdekket ved svenskegrensen i Skagerrak i fjor vinter.

Nærings- og fiskeridepartementet

– Jeg mener at det er på høy tid at vi får bedre og mer målrettet kontroll med fiskeriaktiviteten i Skagerrak, i tillegg til en mer presis fangstrapportering i dette området. Derfor tar jeg nå dette helt nødvendige grepet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Behovet for styrking av kontroll og håndheving i Skagerrak er et spørsmål vi har drøftet med EU-kommisjonen i flere år. Ordningen med grensekryssende fiske i Skagerrak gjør det nærmest umulig å skille om fisken er tatt i norsk, dansk eller svensk sone og legger dermed effektive begrensninger på håndheving av overtredelser i norsk sone. Det er derfor nødvendig at denne praksisen opphører, og at vi innfører forskriftsbestemmelser om heving av fiskeredskap og rapportering av fangst.

Innstrammingen av reglene for denne praksisen fra 1. januar 2024, innebærer at fartøy vil måtte heve trålen og rapportere om fangst før grensepassering.

Ønsker bedre vern i gytetiden i EUs farvann

Kveitefisket er i norsk økonomisk sone sør for 62° N stengt i perioden 20. desember til 31. mars, for å sikre vern av gytende kveite. Forbudet gjelder alle fartøy som fisker sør for 62° N.

Vinteren 2022 avdekket Kystvakten et relativt omfattende ulovlig dansk fiske av kveite i Skagerrak i fredningsperioden. Deler av dette fisket ble gjennomført såkalt grensekryssende fiske.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har ved flere anledninger det siste året tatt denne problemstillingen opp med sine danske og svenske kollegaer, i tillegg til EUs kommissær for miljø, hav og fiskeri.

– Vi har bedt EU om å innføre tilsvarende reguleringer for vern av kveite i gyteperioden, slik som vi har i Norge. Det kan ikke være slik at Norge gjør alle forvaltningstiltakene, mens EU forsetter som før. Vi har varslet at dersom EU ikke innfører bedre beskyttelse av kveita i gytetiden, vil Norge måtte ta ytterliggere forholdsregler knyttet til EU-flåtens fiske i norske farvann, sier Skjæran.

Strossle

Du vil kanskje like dette også

Legg inn en kommentar

[script_20]

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Aksepter Les mer

Privacy & Cookies Policy