Hjem Nyheter Veterinærinstituttets Fiskehelserapport: Viktig kunnskap for å målrette innsatsen fremover

Veterinærinstituttets Fiskehelserapport: Viktig kunnskap for å målrette innsatsen fremover

Av Redaksjonen

Pressemelding – Mattilsynet

Høyt antall utbrudd av sykdommer og fortsatt varierende, men høy dødelighet preger resultatene i årets Fiskehelserapport fra Veterinærinstituttet. – Det er behov for å intensivere arbeidet med å sikre bærekraft gjennom bedre helse og velferd.

Det sier administrerende direktør i Mattilsynet, Ingunn Midtun Godal. 

Veterinærinstituttets årlige Fiskehelserapport ble onsdag overrakt Mattilsynet. 

– Fiskehelserapporten er et viktig bidrag til arbeidet vårt med å følge opp oppdrettsnæringens innsats for å sikre god fiskehelse og fiskevelferd. Vi bygger vår forvaltning på kunnskap, og Fiskehelserapporten er derfor svært viktig for oss, sier Godal.

Mattilsynet berømmer Veterinærinstituttet for samarbeidet de har med oppdrettsselskaper og private laboratorier som har styrket datagrunnlaget i årets rapport. Samarbeidet har bidratt til viktige data på ikke-listeførte sykdommer som er med på å gi næringen og forvaltningen viktig informasjon.

Dødelighet

Fiskehelserapporten viser at det fortsatt dør for mange fisk i oppdrettsanleggene, men at dødeligheten varierer mellom produksjonsområder og oppdretter. 

Av årlige utsett på ca. 300 millioner smolt, er det en samlet dødelighet på mer enn 50 millioner fisk i sjøfasen. I tillegg dør et tilsvarende antall fisk på settefiskanlegg og et tilsvarende antall rensefisk. Dødeligheten skyldes i hovedsak sykdom sammen med bruk av ikke-medikamentelle behandling.  

Sykdomsutviklingen

– Når det gjelder sykdomsutviklingen var det i fjor særlig antall ILA-tilfeller som bekymrer oss, sier Godal.

Antallet har ligget på mellom 1 og 20 utbrudd de siste 30 årene, med en jevn økning hele veien. I 2020 var det 23 påvisninger. Det var særlig i Nord-Norge ILA var krevende i 2020.

Det er ellers fortsatt de tre virussykdommene Kardiomyopatisyndrom (CMS), også kalt hjertesprekk, hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB), og Pancreas Disease (PD) som dominerer.

De siste årene har det også vært en økning i antall tilfeller av Pasteurellose hos laks i området mellom Rogaland og Møre og Romsdal. Det finnes ikke kommersielle vaksiner mot denne sykdommen, og den er ikke meldepliktig. Det er behov for mer kunnskap, og Mattilsynet vil vurdere om det er behov for forvaltningstiltak.  

Egnede biosikkerhetstiltak og god struktur på lokalitetene for oppdrettsanlegg er viktig for å forebygge sykdom. For å sikre disse to forholdene er samarbeidet mellom næring, forvaltning og kunnskapsinstitusjoner svært viktig. 

Velferd

– Vi opplever at næringen og vi er enige om at helsa og velferden for fisken må bli bedre, sier Godal. 

Hun tror det pågående arbeidet med kategorisering av taps- og dødsårsaker blir et viktig bidrag for å øke forståelsen av, og målrette tiltak overfor de ulike helseutfordringene og dødeligheten næringen har. 

Alle som holder og håndterer fisk, skal ivareta velferden på en god nok måte uavhengig av hvilken metode eller teknologi som brukes. Mattilsynet ser at det arbeidet som gjøres i næringen med å utvikle praktiske velferdsindikatorer kan bli en viktig brikke viktig for å bedre fiskens velferd. 

– Skal Norge skal lykkes i å utnytte havbrukspotensialet, må næring, forvaltning og kunnskapsinstitusjonene samarbeide tettere for å finne de gode løsningene. Der vil Mattilsynet bidra, avslutter Godal. 

Strossle

Du vil kanskje like dette også

Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Aksepter Les mer

Privacy & Cookies Policy