Hjem Nyheter Fiskerettighetshaverne krever erstatning fra oppdrettsnæringen

Fiskerettighetshaverne krever erstatning fra oppdrettsnæringen

Av Redaksjonen
laks namsen grande gaard

Etter at fiske ble stanset den 23 juni, ligger båtene i Namsen på land. Foto: Grande Gaard

I et nylig sendt brev til flere oppdrettsselskaper, har representanter for rettighetshaverne i flere vassdrag fremmet krav om ansvarserkjennelse. Dette er et varsel om søksmål, som følge av oppdrettsvirksomheten i og utenfor Trondheimsfjorden og Namsenfjorden.

I brevet skriver de blant annet;

Det er en kjensgjerning at reduksjon i villaksstammene i våre vassdrag i det alt vesentlige kan tilskrives konsekvenser av oppdrettsnæringen. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har i en årrekke pekt på dette: «… utfordringene for villaksen er forholdene i sjøen. Lakselus, rømt oppdrettslaks og infeksjoner knyttet til fiskeoppdrett er de største truslene mot villaks. Det gjennomføres ikke tilstrekkelige tiltak til å stabilisere eller redusere disse truslene.» Denne risikoen har nå materialisert seg i en konkret økonomisk skade ved at fiskerett i elvene ikke lenger kan utnyttes.

Den 21. juni 2024 kunngjorde Miljødirektoratet en forskrift som stanset all utøvelse av fiskerett i flere vassdrag fra og med 23. juni 2024.

Brevet fremsetter blant annet krav om at oppdrettsaktørene i og rundt Trondheims- og Namsenfjorden erkjenner sitt ansvar for de økonomiske tapene som forvaltningslagene og rettighetshaverne har lidt.

Rettighetshaverne hevder at det foreligger ansvar på både ulovfestet objektivt grunnlag og subjektivt grunnlag. De viser til økt dødelighet av villaks som en typisk og ekstraordinær risiko ved lakseoppdrett i åpne merder. Videre påpekes det at oppdrettsaktørene har unnlatt å flytte virksomheten til lukkede merder eller på land, til tross for at de har vært klar over risikoene.

Rettighetshaverne ber om at de respektive selskap snarlig tar stilling til kravet, og senest innen 1. august 2024. For ordens skyld
opplyses at dette brevet skal anses for et varsel om søksmål etter tvisteloven §5-2.

Brevet er sendt til Salmar AS, MOWI, Lerøy Seafood Group, Bjørøya AS, Sinkaberg Hansen AS og Emilsen Fisk AS. Det er underskrevet av Geir Moholdt fra Gaula Elveierlag, Gunnar Daniel Fordal fra Stjørdalsvassdragets Elveeierlag og Ola A. Seem fra Namsenvassdraget Elveierlag.

Strossle

Du vil kanskje like dette også

Legg inn en kommentar

[script_20]

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Aksepter Les mer

Privacy & Cookies Policy