Hjem Nyheter Felles dugnad for å hindre spredning av havnespy

Felles dugnad for å hindre spredning av havnespy

Av Redaksjonen

Havnespy på teine på havnbunnen. | Foto: Ole Christian Meldahl

Havnespy har spredd seg på Vestlandet. Miljødirektoratet skal nå undersøke omfanget nærmere, og oppfordrer til felles dugnad for å hindre spredning.

MILJØDIREKTORATET

Havnespy, eller japansk sjøpung, er en fremmed art med svært høy risiko i fremmedartlista. Arten legger seg som store tepper på havbunnen, er giftig og gjør at andre dyr og planter ikke kan leve der.

Foreløpig er det oppdaget havnespy i Engøysundet i Stavanger, flere steder i Haugesund, og ved Askøy utenfor Bergen. Arten har antakeligvis kommet til Norge som begroing på skip.

–Havnespy sprer seg raskt, og er en stor trussel for naturmangfoldet i norske havområder. Vi synes derfor det er viktig at både privatpersoner og kommersielle aktører som ferdes på havet i disse områdene er klar over situasjonen, og risikoen med å spre havnespy, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Begrens aktivitet i områder med havnespy

–Foreløpig finnes det ingen gode metoder for å fjerne havnespy permanent. Fokuset nå er derfor på å begrense spredning, og her ønsker vi at alle er med på dugnaden og gjør det de kan. Vi har derfor satt sammen noen konkrete råd og tiltak til deg som privatperson, slik at du kan bidra til å hindre spredning av havnespy, sier Hambro.

Det viktigste tiltaket er å begrense aktivitet i disse områdene. Miljødirektoratet anbefaler derfor å unngå båttrafikk til og fra de avgrensede områdene med havnespy, så langt som mulig unngå å fiske og sette teiner, og ikke ankre opp båter i disse områdene.

I tillegg anbefaler Miljødirektoratet følgende tiltak for å begrense spredning av havnespy:

  1. Undersøk og rengjør båten

Hvis båten din har ligget til kai/ brygge i et område med havnespy og du skal flytte den, bør du undersøke om du har fått havnespy på båten din. Dersom du mistenker begroing, kan det være nødvendig å ta opp båten for å undersøke den grundig. Hvis du ser noe som kan være havnespy på båten, anbefaler Miljødirektoratet at du rengjør den på land før du flytter den til andre områder. Det er da svært viktig at det biologiske materialet (havnespyet) ikke slippes ut i sjøen. Man kan for eksempel legge havnespyet på land, slik at det tørker ut og dør.

  1. Undersøk og rengjør fiskeutstyr, teiner og annet utstyr stående i sjøen

Hvis du har utstyr stående i sjøen i områder med havnespy, bør dette rengjøres når det tas opp, og ikke brukes i andre områder før man er sikker på å ha fjernet mulige rester av havnespy. Dette kan være tau, teiner, fortøyninger, forskning- og overvåkingsutstyr eller lignende.

Havnespy dør ved å bli lagt i ferskvann eller tørket på land.

  1. Rapporter funn til Artsdatabanken

Hvis du mistenker å ha kommet over havnespy oppfordrer vi deg til å rapportere funnet hos Artsdatabanken sitt rapportsystem for arter i Norge, Artsobservasjoner. Artsobservasjoner – rapportsystem for arter i Norge

Et felles ansvar

Etter aktsomhetsplikten i Naturmangfoldloven har de som er ansvarlig for aktiviteter i områder med havnespy en plikt til å begrense risikoen for at det sprer seg. Dette kan for eksempel være hvis man eier en fritidsbåt som ligger i et område der havnespy er funnet. Miljødirektoratet setter nå i gang en kartlegging for å få enda bedre oversikt over hvor og i hvor stor grad havnespy har spredt seg.

– I Miljødirektoratet jobber vi nå målrettet for å få bedre oversikt over, og kunnskap om, havnespy. Vi har god dialog med Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Fiskeridirektoratet, Artsdatabanken, statsforvalterne og kommunene for å sikre en god koordinering av arbeidet. Sammen med lokale aktører og privatpersoner i de gjeldende områdene håper vi å redusere de alvorlige konsekvensene av havnespy, sier Hambro.

Aktsomhetsplikten gjelder også kommersielle aktører. For mer informasjon og veiledning om tiltak for skip kan kommersielle aktører kontakte Sjøfartsdirektoratet. Temaside om havnespy

Strossle

Du vil kanskje like dette også

Legg inn en kommentar

[script_20]

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Aksepter Les mer

Privacy & Cookies Policy