Hjem Fiske Vil stoppe laksefisket i to store elvar frå i år

Vil stoppe laksefisket i to store elvar frå i år

Av Redaksjonen

Mindre fisk i elvane Røssåga og Saltdalsvassdraget gjer at dei ikkje blir foreslått opna for laksefiske frå i år. Elles få endringar i laksefisket.

MILJØDIREKTORATET

– Fordi færre laks enn forventa har komme tilbake til Røssåga og Saltdalsvassdraget i Nordland foreslår vi å ikkje opne for fiske etter arten i dei to elvane frå i år, seier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

– Heilt nødvendige endringar

Også sjøauren frå Saltdalsvassdraget er under aukande press. Miljødirektoratet foreslår derfor i ei ny høyring å redusere fisket etter sjøaure i elva, og med stong og handsnøre frå båt i sjøen utanfor elva. Ein totalgjennomgang av fiskereglane for laks, sjøaure og sjørøye blir gjord kvart femte år, sist gong i 2021. I år er eit såkalla mellomår, som betyr at ein berre gjer endringar som er heilt nødvendige å gjere allereie frå i år.

– Heilt nødvendige endringar er til dømes det å redusere fisket grunna vesentleg mindre laks, sjøaure og sjørøye opp i elvane enn føresett, eller ny kunnskap som viser at gjeldande føresegner er fastsett på feil grunnlag, seier miljødirektør Ellen Hambro.

Tanalaksen treng framleis vern

Miljødirektoratet foreslår også blant anna å halde fram med avgrensingar i sjølaksefisket utanfor Noregs største lakseelv Tana i Finnmark. Fleire av dei viktigaste laksebestandane i Tanavassdraget har ikkje hatt noko haustbart overskot dei seinaste tre åra. Prognosane for lakseinnsiget til Tana i 2023 viser at det heller ikkje i år vil vere noko overskot å hauste av.

– Miljødirektoratet meiner derfor det er nødvendig å føre vidare føresegna om å ikkje opne for fiske etter laks med fastståande reiskapar i sjøområda nært Tanaelva, seier miljødirektør Ellen Hambro.

Bestemmelsen vil omfatte kommunane Berlevåg, Tana og Gamvik, og dessutan ytre delar av kommunane Lebesby og Nordkapp.

Endringar i 23 vassdrag og to sjøregionar

Miljødirektoratet foreslår endringar av føresegner for fiske etter laks, sjøaure og sjørøye i til saman 23 vassdrag, og i Tanafjorden i Finnmark og Skjerstadfjorden i Nordland. 13 vassdrag blir foreslåtte opna for fiske etter at rutinar for å rapportere om fangst har komme på plass.

Ramma partar kan komme med innspel til Miljødirektoratets forslag om justeringar i laksefisket innan 28. mars. 

Strossle

Du vil kanskje like dette også

Legg inn en kommentar

[script_20]

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Aksepter Les mer

Privacy & Cookies Policy