Hjem Fiske Over dobbelt så mange enn forventet dukket opp på NM i abborfiske