Hjem Fiske Niklas (8) fikk en nesten like stor torsk som seg selv