Hjem Fiske Ny fiskeforskrift for Randsfjorden er vedtatt

Ny fiskeforskrift for Randsfjorden er vedtatt

Av Redaksjonen

Den nye forskriften om fiske i Randsfjorden og tilløpselvene gjelder fra 1. mars 2022

Statsforvalterne i Innlandet og Oslo og Viken har sammen med Innlandet fylkeskommune og Viken fylkeskommune gjennomført en revisjon av forskrift om fiske i Randsfjorden med tilløpselver og -bekker i Jevnaker, Gran, Søndre Land og Nordre Land kommuner.

Bakgrunn for revisjonen er at KLD har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å iverksette fiskereguleringstiltak for å beskytte storørretbestander i Norge. Storørretbestandene i Norge vurderes som nasjonalt verneverdige og Randsfjorden er forslått som nasjonalt storørretvassdrag, noe som krever en enda bedre forvaltning og et vern av ørretbestandene i vassdraget. I tillegg har Randsfjorden en unik og storvokst røyebestand som det er viktig å ta vare på.

Målet med forskriften er å gi ørretbestanden og røyebestanden økt beskyttelse mot overbeskatning, samtidig som den ikke skal være til hinder for en utnyttelse av de andre fiskebestandene i innsjøen. Et generelt hovedelement i forskriften er at ørreten og røya skal skjermes mot beskatning under gytevandring og under gytingen. I tillegg er det satt begrensninger i bruk av redskap som er særlig effektiv på stor ørret og røye.

Hovedendringene fra forrige forskrift er:

  • Økt minstemål for ørret
  • Fredning av all naturlig rekruttert ørret mot beskatning fra fiske med stang og håndsnøre i Randsfjorden, Dokka, Etna og Dokka-Etna
  • Sterkere begrensninger i fisketid og redskapsbruk ved garnfiske, spesielt nord for Husodden for å skjerme ørret på gytevandring mot Dokka-Etna og på næringsvandring knyttet til krøklas gyting
  • Maksimalmål for røye

I arbeidet med revisjonen har det vært tre Teamsmøter der fiskeforeninger, grunneiere, kommunene og andre berørte organisasjoner har hatt mulighet til å komme med innspill til forskriften. I tillegg har det vært tre skriftlig uformelle innspillsrunder før et utkast til forskrift ble sendt på høring 14. oktober 2021. En rekke innspill kom inn, og noen av de er innarbeidet i et nytt forslag til forskrift. Endringene ansees imidlertid som så små at de ikke fordrer en ny høring.

Forskriften er omfattende og detaljert, og kan være krevende å sette seg inn i. Det vil derfor bli utarbeidet informasjonsmateriell spesielt rettet mot ulike type fiskere.

Strossle

Du vil kanskje like dette også

Legg inn en kommentar

[script_24]

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Aksepter Les mer

Privacy & Cookies Policy