Hjem Fiske Pukkellaksen har kommet til Trøndelag

Pukkellaksen har kommet til Trøndelag

Av Redaksjonen

Pukkellaks med karakteristiske flekker på halefinnen Foto: Kaj Arne Olsen TOFA.

Pukkellaks er nå registrert flere steder i Trøndelag, både i sjøen og i flere elver. Vi ber fiskere og rettighetshavere om å rapportere om fangst av pukkellaks. Det er viktig for å bruke tilgjengelige ressurser for tiltak på riktig måte.

Statsforvalteren i Trøndelag

Hvordan rapportere? Rapportering av fangst fra elv skjer der annen fangst rapporteres (laksebørs ol.). Fangst i sjø registreres på Miljødirektoratets nettside for stangfiske i sjø.

Er det snakk om enkelte eller få observasjoner, rapporteres det fortløpende på børs og videre samlet etter sesong. Hvis det er snakk om flere/mange pukkellaks et sted, ønsker vi skriftlig melding om det til sftlpost@statsforvalteren.no, til pukkellaks@nina.no og telefon til Statens naturoppsyn, tlf: 73580500.

Hva er pukkellaks?

Pukkellaks (en type stillehavslaks) er en fremmed art som forventes å påvirke blant annet laks-, sjøørret og elvemusling (trua arter) negativt. De siste årene har pukkellaksen spredt seg til flere områder. Miljødirektoratet anbefaler tiltak mot pukkellaks. Det er utarbeidet en handlingsplan som peker retning for hvilke tiltak som bør gjøres. Handlingsplanen prioriterer elver i Øst-Finnmark, som i flere år har hatt mye pukkellaks. Elver i Nord-Norge skal ha beredskapsplaner. Noen elver i Trøndelag har også gjort dette på eget initiativ.

Tiltak – overvåkning og utfisking 

Fiskeridirektoratet har fått en ekstra bevilgning til å bidra med hastetiltak mot pukkellaks i sommer. Det vil bli gjennomført overvåking av pukkellaks for å følge med på spredning og eventuelt etablering av bestander i norske vassdrag. Naturtjenester i nord har fått i oppdrag fra Fiskeridirektoratet å gjøre overvåkning og utfisking der det trengs, også i Trøndelag.

Husk at det trengs tillatelse for å gjennomføre utfisking og andre tiltak!

Vurderingen av om det trengs utfiskingstiltak eller lignende, må helst initieres av lokal forvaltning, og gjøres i samarbeid mellom lokale, regionale og nasjonale ledd i forvaltningen. Sporadiske observasjoner og forekomst er ikke nok for å utløse tiltak. Flere individer og et reelt behov må være sannsynliggjort. Eventuelle tiltak må innrettes slik at de gir minimale skader på stedegen fisk, som skal slippes videre. Statsforvalteren tar endelig avgjørelse om tiltak og gir fisketillatelse etter søknad.

Forskning kan gi bedre tiltak i framtida

Rettet uttaksfiske eller andre typer tiltak som settes inn for å fange pukkellaksen gir en mulighet til å samle inn ekstra informasjon ved å ta prøver av fisken.

Fiskere bes registrere informasjon om pukkellaksen de får ved blant annet å ta skjellprøver. Hvis det er vanskelig å ta en skjellprøve kan det klippes av en tynn finneflik. Se mer informasjon fra NINA vedlagt.

Tiltak i sjø anbefales ikke

Fangst av pukkellaks i sjøen anses som et mindre egnet tiltak, fordi det da vil være stor risiko for å fange atlantisk laks, sjøørret og sjørøye, som vi ønsker i størst mulig grad tilbake til vassdragene for å gyte.

Strossle

Du vil kanskje like dette også

Legg inn en kommentar

[script_24]

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Aksepter Les mer

Privacy & Cookies Policy