Hjem FiskeguiderLaksefiske Bedre enn fryktet for pukkellaksen

Bedre enn fryktet for pukkellaksen

Av Redaksjonen

Gunnar Svalbjørg med pukkellaks fanget i Lommervassdraget. Foto: Gunnar Svalbjørg

Oppgangen av pukkellaks i mange av elvene i Nordland gikk ned fra 2021 til 2023. Årsaken til nedgangen kan skyldes både redusert innsig og tørre elver i forkant av og under gytesesongen. 

I en del elver ble det gjennomført effektiv oppfisking av pukkellaksen, og i disse elvene ble det trolig lite gyting av pukkellaks. Noen elver i Vesterålen og Ofoten ser imidlertid ut til å ha hatt en større oppgang av pukkellaks enn øvrige elver i fylket i 2023. 

Våren 2024 ble det undersøkt gytegroper i to elver hvor det ble registrert gyting i 2023; Flostrandvassdraget i Rana og Sundsfjordelva i Gildeskål. I begge disse elvene ble det funnet yngel/smolt av pukkellaks. Smolten til pukkellaksen vandrer til sjøen kort tid etter at den kommer opp av gytegropa på våren, og de som overlever sjøoppholdet vil komme tilbake som gytefisk neste år.  

Nasjonal kompetansegruppe for tiltak mot pukkellaks har sammenfattet erfaringer og kunnskap fra pukkellakssesongen 2023, og utarbeidet rapporten: “Evaluering av tiltak mot pukkellaks i Norge i 2023”, se lenke til høyre i margen. 

Tabellene nedenfor er hentet fra rapporten “Evaluering av tiltak mot pukkellaks i Norge i 2023”, og viser antallet pukkellaks som ble registret under drivtelling og fanget i ekstraordinært fiske i Nordland.

Tabell 1. Antall pukkellaks drivtelt i forskjellige vassdrag i Nordland i 2023 og dato for drivtelling.

Vassdrag

Dato (2023)

Antall pukkellaks

Storelva (Brønnøy)

29. juli 

12

Elvegårdselva (Narvik)

1. august

13

Kjeldelva (Narvik)

4. august

18

Nordfjordelva (Sørfold)

8. august

12

Reipåga (Meløy)

11. august

24

Saltdalselva (Saltdal)

25. august 2023

16

Totalt:

 


95

Tabell 2. Oversikt over vassdrag og antall pukkellaks fanget ved ekstraordinært fiske i 2023.

Vassdrags-ID

Vassdragsnavn

Pukkellaks

186.3Z

Kobbedalselva

79

186.2Z

Roksdalsvassdraget

90

185.4Z

Holmstadelva

131

178.11Z

Vestpollelva

50

174.5Z

Elvegårdselva

36

178.11Z

Skjoma

42

171.1Z

Kjellelva

33

171.8Z

Austerdalselva

19

160.41Z

Lommervassdraget

54

164. 

Lakselva (Valnesfjord)

4

160.7Z

Lakselva (Misvær)

6

160.43Z

Reipåga

5

160.41Z

Spildra

44

159.813Z

Engabrevassdraget

4

153.22Z

Leirelva

31

Totalt

 


628

Strossle

Du vil kanskje like dette også

Legg inn en kommentar

[script_20]

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Aksepter Les mer

Privacy & Cookies Policy