Hjem Miljø God økologisk tilstand i hoveddelen av undersøkte elver og innsjøer i Innlandet i 2020

God økologisk tilstand i hoveddelen av undersøkte elver og innsjøer i Innlandet i 2020

Av Redaksjonen

38 av 51 undersøkte elvestasjoner og 18 av 23 undersøkte innsjøer oppfylte målet i vannforskriften om god økologisk tilstand.

Av: Statsforvalteren i Innlandet

Norconsult gjennomførte i 2020 overvåking av utvalgte elver og innsjøer på oppdrag fra Statsforvalteren i Innlandet.

På 36 elvelokaliteter ble det gjort undersøkelser av påvekstalger, heterotrof begroing og bunndyr. De resterende 15 stasjonene ble undersøkt for påvekstalger og heterotrof begroing. På utvalgte lokaliteter ble det i tillegg tatt vannprøver som ble analysert for bakterier, metaller, næringssalter og forsuringsparametere.

Alle elveprøvene fra Rauma, Trysil og Valdres oppfylte kravet i vannforskriften om god økologisk tilstand. I vannområde Glomma ble det registrert god økologisk tilstand på nær alle stasjoner i nordre del, mens det var noen flere stasjoner som ikke oppfylte kravet i sør.

I vannområde Mjøsa ble det registrert moderat eller dårligere tilstand på over halvdelen av de undersøkte stasjonene.

Det ble gjort undersøkelser av planteplankton og vannkjemiske parametere knyttet til næringstilførsel i 23 innsjøer. I enkelte innsjøer ble det også tatt prøver som ble analysert for forsuringsparametere, bakterier og saltinnhold. 18 innsjøer oppfylte målet i vannforskriften om god økologisk tilstand.

Innsjøene Sæbufjorden i Nord-Aurdal, Gjesåssjøen i Åsnes, Rokosjøen i Løten og Nedre Falangtjern i Gran ble vurdert å ha moderat tilstand, mens Strandsjøen i Åsnes havnet i Dårlig tilstand.

Strossle

Du vil kanskje like dette også

Legg inn en kommentar

[script_35]

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Aksepter Les mer

Privacy & Cookies Policy