Hjem Nyheter Lakselus styrer sjøørreten mot krise

Lakselus styrer sjøørreten mot krise

Av Redaksjonen

Foto: Helge Skoglund.

Det står svært dårlig til med sjøørreten i mange vassdrag. Uten betydelige tiltak mot lakselus, kan flere bestander bli kritisk truet.

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

For første gang har Vitenskapelig råd for lakseforvaltning vurdert truslene fra ulike aktiviteter mot sjøørret.

– Vi har vurdert menneskeskapte trusler ut fra påvirkningen de har på bestandene, samt risiko for ytterligere skade i framtida, sier Torbjørn Forseth, leder i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Lakselus er den desidert største trusselen mot sjøørret

Én trussel skiller seg klart ut blant truslene vitenskapsrådet har vurdert.

– Lakselus fra oppdrettsanlegg er den aller største trusselen mot sjøørret, og rammer et stort antall bestander over store deler av landet, forteller ekspert på lakselus og medlem av vitenskapsrådet, Knut Wiik Vollset.

Det er stor risiko for at bestander blir kritisk truet, på grunn av at det ikke iverksettes nok tiltak mot lakselus. 

– Det er helt nødvendig med betydelige tiltak for å redusere smittepresset fra oppdrett for å bedre situasjonen for sjøørret, understreker Vollset.

Lakselus påvirker sjøørret enda verre enn laks 

Lakselus påvirker sjøørret enda mer negativt enn laks. Det er flere grunner til dette. Blant annet oppholder sjøørreten seg en lengre periode i områder nær kysten, der smitten fra oppdrett er størst. Det fører til at langt flere sjøørretbestander over et mye større område er påvirket av lakselus enn for laks. 

De viktigste tiltakene mot lakselus i dag er rettet mot laks, og dekker den relativt korte utvandringsperioden for laksesmolt om våren. Smittepresset øker utover mot sensommeren i perioden når sjøørret skal vokse mye. Det kan gi direkte dødelighet hos spesielt de minste sjøørretene, eller tvinge sjøørreten til å returnere til ferskvann, og dermed korte ned den viktige vekstperioden i sjøen.

Klimaendringer på andreplass

Den nest største trusselen mot sjøørret, etter lakselus, er klimaendring.

– Det er stor risiko for at klimaendring kan gi mer negative effekter i framtida, og i Norge har det så langt vært lite oppmerksomhet på problemet med lav vannføring og høye sommertemperaturer i de mange små sjøørretbekkene, sier Torbjørn Forseth.

Andre trusler er kulverter, som er nedgravde rør som gjør at vannet kan passere under vei eller jernbane, samt arealinngrep og landbruksaktivitet. Vannkraftregulering, annen vannbruk og sykdomsinfeksjoner har også betydelig negativ påvirkning.

– Det er store muligheter for å gjøre flere tiltak som i stor grad kan bedre forholdene for sjøørret i forbindelse med alle disse truslene, påpeker Forseth, både i vassdrag regulert for vannkraft, i de mange bekkene med kulverter som stopper oppvandring og i landbrukspåvirkede vassdrag.

Pukkellaks er en ny trussel mot sjøørret, og der er vurderingen usikker på grunn av manglende kunnskap om effekten. Overbeskatning er vanskelig å vurdere på grunn av mangler ved fangstrapporteringen, og fordi det ikke er satt gytebestandsmål slik det er for laks.

Image

Les rapporten (NINA)

Strossle

Du vil kanskje like dette også

Legg inn en kommentar

[script_21]

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Aksepter Les mer

Privacy & Cookies Policy