Hjem Fiske Lus og rømt oppdrettsfisk er de største miljøutfordringene