Hjem Miljø SV og MDG krever stans av utbygging av Glommas siste uberørte stryk

SV og MDG krever stans av utbygging av Glommas siste uberørte stryk

Av Redaksjonen

13 kilometer uberørt natur og unike stryk med verdenskjent fiske går tapt dersom utbyggingen av Tolga kraftverk ikke stanses, mener MDG. Foto: Glåmas venner

— Utbygging av Glommas siste uberørte stryk er uforsvarlig, mener både SV og MDG. Miljøpartiet og SV vil at byrådet de selv er med i stanser vannkraftutbyggingen Oslos kommunalt eide selskap E-CO står bak.

Skrevet Av  – Vartoslo.no

Det er langt fra Oslos rådhus og til Tolga i Østerdalen. Men nå kan en kraftutbygging av Glommas øvre del bli en het politisk sak for Raymond Johansens rødgrønne Ap/SV/MDG-byråd, og det rødgrønne samarbeidet i Oslos bystyre. Selskapet Opplandskraft, der Oslo er deleier, skal stå for utbyggingen.

Tolgafallene er en av de siste ikke utbygde stryk- og fossestrekningene i Glomma, og har en stor og svært spesiell ferskvannsfauna.  Særlig er Eidsfossen unik som en uberørt foss med store gyteområder for harr og ørret nedenfor strykene.

Oslo hemmeligholder eierkontroll i Opplandskraft på 40 prosent

På sine nettsider opplyser E-CO Energi at Oslo kommune kun eier 25 prosent av utbyggingsselskapet Opplandskraft. Dokumenter som viser Oslo kommunes reelle eiermakt i Opplandskraft er imidlertid hemmeligholdt og unntatt offentlighet. Men etter det VårtOslo erfarer, kontrollerer Oslo kommune direkte og indirekte blant annet gjennom E-CO, egentlig 40 prosent av selskapet som har fått konsesjon til å bygge ut Tolgastrykene.

Kjetil Lund
MDG og SV setter byrådskameratene i Ap under press ved å kreve at næringsbyråd Kjetil Lund (Ap) bruker eiermakt til å stanse utbygging av Tolga kraftverk i øvre del av Glomma i Østerdalen. Foto: Arnsten Linstad

Det betyr at det er fullt mulig for det rødgrønne byrådet å gi klar beskjed om å blokkere en styrebeslutning i Opplandskraft når utbyggingen skal behandles.

Energiminister Terje Søviknes (Frp) ga i slutten av april Opplandskraft konsesjonen til å bygge det nye kraftverket. Men nå ber de to partiene SV og MDG i Oslo at det rødgrønne byrådet de selv er en del av bruker eiermakten på 40 prosent til å stanse utbyggingen.

Ordknapp næringsbyråd fra Ap presses av SV og MDG

I følge E-CO Energis nettsider vil en utbygging av Tolgafallene gi 190 GWh ny kraft. På godt norsk betyr det strøm til omlag 9.500 husstander årlig. Oslos næringsbyråd Kjetil Lund (Ap) er svært ordknapp og vil foreløpig ikke si noe om hva han mener om utbyggingen.

— Spørsmålet om utbygging skal styrebehandles i Opplandskraft i nær fremtid. Jeg vet ikke hva styret vil gå inn for. E-CO Energi, som eies av Oslo kommune, har ikke flertall i Opplandskraft, sier næringsbyråd Lund i en kommentar til VårtOslo.

— Tiden er over for gammeldags vannkraft

— Byrådet bør bruke eiermakten sin i E-CO Energi til å stanse Tolgautbyggingen, sier nestleder Sigrid Z. Heiberg i Oslo MDG, vel vitende om at regjeringen allerede har gitt konsesjon til nytt kraftverk.

Sigrid Z. Heiberg
— De store vannkraftutbyggingenes tid er fordi, mener nestleder i Oslo MDG, Sigrid Z. Heiberg. Foto: Privat

Også byrådspartiet SV stiller seg bak kravet om at det rødgrønne byrådet i hovedstaden må bruke eiermakt for å stanse utbygging i Glommas siste uberørte stryk.

— Jeg har skrevet brev på vegne av bystyregruppa til SV. Der krever vi at næringsbyråd Kjetil Lund (Ap) som generalforsamling i E-CO, går inn for å stanse utbygging av Tolga kraftverk, skriver bystyrerepresentant Ivar Johansen (SV) på sin blogg.

— I Oslo satser vi på solceller, energiffektivisering og plusshus. Ikke på gammeldagse vannkraftverk som ødelegger sårbar natur. Oslos rødgrønne byråd bør ta samfunnsansvar gjennom kommunalt eide E-CO Energi, og stanse Tolgautbyggingen, gjentar Heiberg.

— Tolga kraftverk er et klimavennlig prosjekt

E-CO Energi oppgir at de kun har 25 prosent av aksjene i Opplandskraft. Men slik VårtOslo forstår det er den relle makten altså på 40 prosent. Spørsmålet som automatisk reises er om vannkraftutbyggingen langt unna byrådskontorene i Oslos rådhus splitter byrådspartiene Ap, SV og MDG. I øyeblikket står Arbeiderpartiet alene, mens byrådskameratene SV og MDG begge krever at den reelle eiermakten på 40 prosent brukes til å stanse Tolgautbyggingen.

På kommunalt eide E-CO Energis nettsider omtales utbyggingen i rosende ordelag.

— Tolga kraftverk er et godt prosjekt som gir god vinterproduksjon av klimavennlig kraft med begrensede ulemper, sier daglig leder i Opplandskraft, Egil Skøien, på E-CO Energis nettsider.

Men utbyggingen av Tolga møter kraftig motstand. Fylkesmannen i Hedmark har kommet medinnsigelser. I tillegg er miljø- og naturvernorganisasjoner mot utbyggingen. NVE og miljødirektoratet har også uttalt skepsis til at Opplandskraft får bygge ut øverst i Glomma.

Silje Ask Lundberg
Leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg. Foto: Naturvernforbundet

Naturvernforbundet har allerede stilt samme krav som Miljøpartiet, at Ap/SV/MDG-byrådet i Oslo må bruke eiermakt til å stanse utbyggingen.

— Naturverdier langs en strekning på 13 kilometer vil bli skadelidende ved utbygging av Tolga kraftverk, skriver Natruvernforbundets leder, Silje Ask Lundberg, i et brev til byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

— Tolga er verdenskjent for unikt harrfiske

— Dette er det siste frie vannfallet i Glomma. Nå setter regjeringen dette i spill. Elvestrekningen er viden kjent for sitt gode ørret- og harrfiske, og det er bygget opp en ikke ubetydelig lokal næring i Tolga rundt dette fisket, skriver Norges Jeger- og fiskerforbund på sine nettsider.

Glomma Tolga
I Tolga kommune ligger Glommas siste uberørte stryk. Men Opplandskraft, som er deleid av Oslo kommune gjennom selskapet E-CO Energi, har fått konsesjon til å bygge nytt kraftverk her. Foto: Glåmas venner/Geir Viksmo-Slettan

Lokale krefter jobber også mot kraftutbyggingen Oslo kommune nå involveres i. I et brev til Oslo bystyre skriver foreningen Glåmas venner at utbyggingen har store miljøkonsekvenser, og kan ødelegge for lokalt næringsliv.

FAKTA

Opplandskraft er eid av E-CO Energi, Eidsiva Vannkraft AS, Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon (Akershus Energi) og Oppland Energi AS. Hvert selskap har 25 prosent eierandel i Opplandskraft. Samlet eier og drifter Opplandskraft seks heleide kraftverk, og to deleide kraftverk.

— Den berørte strekningen er verdenskjent for ett unikt harrfiske med en stadig økende mengde tilreisende fiskere. Regjeringen tok i sitt konsesjonsvedtak ikke hensyn til høringsuttalelsene fra hverken kommune, berørte grunneiere, næringsutøvere, Hedmark fylkeskommune, fylkesmannen i Hedmark, miljødirektoratet eller NVE, skriver Jakob Trøan i foreningen Glåmas venner

— Tiden er over for store vannkraftutbygginger i Norge. Vi bør investere i opprusting og modernisering av nye vannkraftverk i stedet for å ødelegge sårbar natur. Utbygging av Glommas siste uberørte stryk er uforsvarlig, og ikke noe Oslo kommune bør bidra til, sier nestleder Sigrid Z. Heiberg i Oslo MDG.

Saken her hentet fra Vartoslo.no

Strossle

Du vil kanskje like dette også

Legg inn en kommentar

[script_24]

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Aksepter Les mer

Privacy & Cookies Policy