Hjem Fiske Tanalaksen fredes også i 2023

Tanalaksen fredes også i 2023

Av Redaksjonen

Foto: BishkekRocks

Klima og miljødepartementet har vedtatt ikke å åpne for laksefiske i Tanavassdraget i 2023. Dette blir tredje år på rad uten laksefiske i vassdraget.

–  Laksebestandene i Tanavassdraget er fortsatt for svake til at det er forsvarlig å åpne for et begrenset fiske i 2023, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

I 2022 var seks av åtte områder i den røde og mest kritiske bestandskategorien. En levende elvesamisk kultur er avhengig av at laksebestandene gjenoppbygges og at det finnes et overskudd å høste av.

Klima- og miljødepartementet sendte i begynnelsen av mars på høring forslag om justeringer i fiskereglene for Tanavassdraget for fiskesesongen 2023. Her ble det blant annet foreslått å ikke å åpne for laksefiske i vassdraget kommende sesong. Forslaget omfattet også mindre utvidelser i reglene for fisket etter andre arter enn laks og sjørøye i vassdraget, og at Tanavassdragets fiskeforvaltning skal få myndighet til å administrere uttak av pukkellaks over den planlagte pukkellakssperren ved Seidaholmen.

Departementet mottok mange høringssvar, og de fleste av disse uttrykker støtte til forslaget. Mange peker på at laksebestandene ikke produserer noe høstbart overskudd, og at selv et begrenset laksefiske vil innebære en for høy risiko for gjenoppbyggingen av bestandene. De høringsinstansene som er mot forslaget, og som ønsker et begrenset fiske, viser til viktigheten av å bevare den elvesamiske kulturen og at stansen i fisket setter denne kulturen i fare.

Innsiget av laks til Tanavassdraget har vært lavt i mange år, og prognosene for 2023 er også svake. To sesonger uten laksefiske har likevel gitt positiv effekt, og flere av de svakeste gytebestandene viser en klar økning til tross for dårlig sjøoverlevelse. Dette gjelder særlig bestander fra de øvre sideelvene som tidligere har vært høyt beskattet og som har hatt svake gytebestander. Den positive utviklingen skyldes i all hovedsak fravær av fiske. De bestandene som har en positiv utvikling er fortsatt langt unna å oppnå gytebestandsmålet og å produsere et høstbart overskudd.

– Forvaltningen av laksebestandene i Tanavassdraget er sammensatt, med mange hensyn og rettigheter som må vektlegges. Slik situasjonen for bestandene er i år, har vi kommet frem til at bestandene ikke tåler et fiske. Så snart det finnes et overskudd å fiske på, vil det bli åpnet for et begrenset fiske for rettighetshaverne, sier Eide.

Det endelige vedtaket om endringer i fiskereglene for Tanavassdraget i 2023 kan leses her.

Strossle

Du vil kanskje like dette også

Legg inn en kommentar

[script_20]

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Aksepter Les mer

Privacy & Cookies Policy