Hjem Fiske Foreslår målrettet sjøfiske etter pukkellaks i 2023

Foreslår målrettet sjøfiske etter pukkellaks i 2023

Av Redaksjonen

Illustrasjonsfoto: Eva Thorstad. Norsk institutt for naturforskning.

Regjeringen forventer et rekordstort innrykk av pukkellaks i år. Regjeringen foreslår derfor et målrettet fiske etter pukkellaks i sjø i Finnmark for sesongen 2023.

Klima- og miljødepartementet

Regjeringen sender ut på høring et forslag om å øke innsatsen for å ta ut pukkellaks (en stillehavslaks) i sjø, uten at dette fisket skal få uakseptable konsekvenser for hjemmehørende laksefisk. Forslaget vil sendes på høring av Miljødirektoratet på vegne av Klima- og miljødepartementet.

– Pukkellaks er en fremmed art som ikke hører hjemme i Norge. Dersom arten etablerer seg i store antall, kan det få alvorlige konsekvenser for villfisk og naturmangfold. Vi foreslår derfor nå å øke innsatsen mot pukkellaks i sjø, uten at det skal få uakseptable konsekvenser for annen anadrom laksefisk, sier klima og miljøminister Espen Barth Eide.

Det er videre aktuelt med nye forskningsprosjekter for å høste erfaringer gjennom 2023-sesongen.

Et målrettet fiske etter pukkellaks

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) publiserte i januar en rapport der de har kartlagt hvilke konsekvenser et fiske etter pukkellaks i sjø vil ha for anadrom laksefisk (villaks, sjøørret og sjørøye). Rapporten viser at de fleste alternativer har en for stor risiko for bifangst og økt dødelighet for annen anadrom laksefisk.

– Faglige råd peker på risikoen for bifangst ved fiske av pukkellaks i sjø, derfor er det veldig viktig at vi innretter det målrettede pukkellaksfisket slik at det ikke skaper økt risiko for laks, sjøørret og sjørøye, sier statsråd Eide.

Forslaget innebærer at fisket etter pukkellaks tillates mellom 20. juni og 15. juli, som er den perioden det meste av pukkellaksen befinner seg i fjordsystemene og langs kysten. Det åpnes ikke for fiske i det området som i dag er foreslått stengt i forslaget til regulering av sjølaksefisket som er ute på høring (Tanafjorden med tilgrensende områder).

Fisket gjennomføres på fiskeplasser som kan brukes i det ordinære sjølaksefisket, og som følger av grunneierretten eller er tildelt av Finnmarkseiendommen.

Det er satt krav til hyppig røkting av kilenøtene for å unngå bifangstdødelighet og krav til løpende fangstrapportering, både av pukkellaks og bifangst. Videre skal fisket kun skje ved bruk av kilenøter med restriksjoner på maskevidder (55-58 mm).

– Ved bruk av mindre maskevidder vil man også fange en større andel av villaks og annen naturlig hjemmehørende laksefisk. Det vil derfor være plikt til å gjenutsette villaks, sjøørret og sjørøye, med mindre fisken allerede er død, sier statsråd Eide.

– Vi ønsker å bidra til bekjempelse av pukkellaksen. Derfor vil vi stille med ytterligere oppsynsressurser i forbindelse med dette målrettede fisket. Invasjon av pukkellaks langs norskekysten har over tid også vært en bekymring med tanke på sykdomsoverføring til annen villfisk og oppdrettsnæringen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Forslaget vil sendes på forkortet høring av Miljødirektoratet på vegne av Klima- og miljødepartementet med tre ukers høringsfrist. Klima- og miljødepartementet vil gjennomføre konsultasjoner.

Rekordstor innsats i elv

Innsatsen mot pukkellaks i sjø kommer i tillegg til en rekordstor innsats i elv. I 2023 har regjeringen, til tross for et stramt budsjett, bevilget 25,3 mill. kroner til formålet. Dette er en økning på 10 mill. kroner fra 2022. I tillegg har Forskningsrådet bevilget 10 mill. kroner til utvikling av kunstig intelligens i kampen mot pukkellaks.  

– Hovedinnsatsen vår mot pukkellaks vil fortsatt være fangst i elv ved bruk av feller. Vi planlegger rundt 30 pukkellaksfeller i elver i Finnmark. Øst-Finnmark er det området som ble hardest rammet av pukkellaks i 2021, men det blir også tiltak i flere elver vest for Tanafjorden så langt bevilgningene rekker, sier statsråd Eide.

Tiltakene er resultatet av arbeidet i en egen kompetansegruppe, som Miljødirektoratet satt ned i 2022. En egen gruppe eksperter har utarbeidet forslag til tiltak i store elver, som Tana.

I tråd med anbefalingene i handlingsplan mot pukkellaks, er det Øst-Finnmark som er det prioriterte området for feller.

– Hvis vi får stoppet pukkellaksen i Finnmark, har vi bedre sjanser til å hindre ytterligere spredning vestover og sørover, sier statsråd Eide.

Forslaget og innsatsen mot pukkellaks forøvrig følger opp Stortingets anmodningsvedtak nr. 118 der Stortinget ber regjeringen om å «…intensivere arbeidet mot pukkellaks, herunder å tillate fangst av pukkellaks i sjø før sommeren 2023».

Pukkellaksinnsats sesongen 2023

  • Regjeringen har bevilget 25,3 millioner kroner over statsbudsjettet til bekjempelse av pukkellaks.
  • Det er planlagt å sette opp rundt 30 pukkellaksfeller i Finnmark. Særlig er Øst-Finnmark prioritert der man venter at innrykket av pukkellaks er størst.
  • Forskningsrådet har bevilget 10 millioner kroner til utvikling av teknologi med kunstig intelligens som skal brukes i uttak av pukkellaks.
  • I tillegg til forslaget om et målrettet fiske etter pukkellaks i sjø i Finnmark, er det aktuelt med nye forskningsprosjekter for å høste erfaringer gjennom 2023-sesongen.
  • Pukkellaks som fanges som bifangst i det øvrige fisket vil også kunne bidra til et økt uttak i sjø.

Strossle

Du vil kanskje like dette også

Legg inn en kommentar

[script_21]

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Aksepter Les mer

Privacy & Cookies Policy