Hjem Fiske Havsula ble reddet av to fiskere fra Oslo