Hjem FiskeLaksefiske Inndro 14 kilometer med garn

Inndro 14 kilometer med garn

Av Redaksjonen

SNO på lakseoppsyn i Troms. Nesten ett av tre ulovlige garn ble inndratt i dette fylket i år. Foto: Olav Inge Edvardsen, Statens naturoppsyn

SNO på lakseoppsyn i Troms. Nesten ett av tre ulovlige garn ble inndratt i dette fylket i år. Foto: Olav Inge Edvardsen, Statens naturoppsyn

Saken er hentet fra: Miljodirektoratet.no

Ulovlig sjøfiske etter laks, sjøørret og sjørøye kan få store konsekvenser for bestanden i flere elver. I år har Statens naturoppsyn (SNO) inndratt 14 kilometer med garn.
I kilometer har Miljødirektoratets feltpersonell i SNO inndratt mindre enn i fjor, men antallet garn har gått noe opp. Spesielt bekymrer utviklingen i Hordaland og i de tre nordligste fylkene. Åtte av ti av de ulovlige garnene er inndratt her, og antallet har økt både i Hordaland, Troms og Finnmark.

Mer kontroll i problemområder

– Vi ser alvorlig på at antall inndratte garn fortsatt er stabilt høyt. SNO har økt innsatsen i de områdene hvor problemene er størst, men vi kan nødvendigvis bare ha oppsyn med en liten del av den lange og kronglete kysten vår, sier direktør Pål Prestrud i SNO.

Hvert år kontrollerer SNO om bestemmelsene i lov om laks- og innlandsfisk blir etterlevd av fiskerne. Oppsynsaktiviteten følger lakseinnsiget, fra ytre kyststrøk og de nasjonale laksefjordene innover fjordene, mot fredningssonene i munningsområdene i laksevassdragene. Ulovlig fiske blir anmeldt i de tilfellene hvor gjerningsmannen er kjent.

[box type=”note” align=”alignleft” class=”” width=””]LAKSEOPPSYN Statens naturoppsyn (SNO) er organisert som en egen avdeling i Miljødirektoratet og har det overordnede ansvaret for lakseoppsynet. Lakseoppsynet i regi av SNO er i all hovedsak rettet mot fiske i sjøen, men det blir også foretatt enkeltkontroller i de lakseførende vassdragene. Oppsynssesongen strekker seg fra mars til oktober/november. I medhold av lakse- og innlandsfiskeloven § 47 er SNO gitt en administrativ adgang til å beslutte inndragning av redskap som er satt ut i strid med loven eller forskrift gitt i medhold av loven.[/box]

Vil ha slutt på ulovlig fiske

– Målet vårt er å få slutt på det ulovlige fisket, og for å lykkes vil vi sette inn større ressurser på å ta gjerningsmennene. Vi tror det må til for å få redusert denne typen miljøkriminalitet, for vi ser stadig eksempler på at respekten for reglene er fraværende. Det er også ting som tyder på at deler av fisket er økonomisk motivert, sier Prestrud.

Han sikter til at nye garn settes ut på samme sted av de samme folkene, kort tid etter at SNO har inndratt garn. Både i Nordland og Troms er det blitt vanligere med flere garn per lenke og grovere bruk. I verste fall kan tjuvfiskerne radere ut en hel årgang av en bestand på vei mot elva hvor de ble født og er på vei opp i for å gyte.

Kan ramme det lovlige fisket

– Hvis laksebestanden i ei elv ikke reproduserer godt nok, kan vi bli nødt til å innføre strengere reguleringer i fisket. I verste fall blir det nødvendig å stoppe fisket i slike elver. Det lovlige sjølaksefisket kan også bli rammet, sier avdelingsdirektør Yngve Svarte i Miljødirektoratet.

Statistikken viser at SNO har inndratt 428 garn i år, mot 360 i fjor. Problemet er størst i Troms, som det har vært de siste ti årene. Nesten ett av tre ulovlige garn blir inndratt i dette fylket (141). Deretter følger Finnmark (68), Nordland (65) og Hordaland (56).

I tillegg kommer garn inndratt av Politiet og Kystvakten. De tre etatene samarbeider tett og har gjennomført flere fellesaksjoner. Publikum oppfordres til å tipse om ulovlige garn på nettsiden www.ulovligegarn.no, til Politiet eller SNO.

Tyveri fra fellesskapet

– Jeg ber de som fisker ulovlig om å tenke nøye gjennom hva de driver med. Det bør være like lite sosialt akseptabelt å bryte loven ved å fiske etter laks, sjøørret og sjørøye som å jakte ulovlig på rådyr, hjort og elg, eller å begå tyveri, sier Pål Prestrud.

Saken er hentet fra: Miljodirektoratet.no

Strossle

Du vil kanskje like dette også

Legg inn en kommentar

[script_26]

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Aksepter Les mer

Privacy & Cookies Policy