Hjem Forskning Lakseinnsig til Namsfjorden 2022

Lakseinnsig til Namsfjorden 2022

Av Redaksjonen

 Foto © Tor Næsje/NINA

Overvåker innsiget av laks til Namsfjorden

NINA

Denne siden viser hvordan lakseinnsiget til Namsfjorden utvikler seg i perioden 1. mai til 15. september 2022, og oppdateres hver sjette dag. I perioden 01.05-09.06 og 29.07.-15.09. fiskes det hver dag, mens det i det ordinære kilenotfisket 10.06.-28.07. er helgefreding og fangstene er fra fire dager i uka.

Til beregninger av andel rømt oppdrettslaks i lakseelver benyttes fisk fanget med ulike metoder. Det er knyttet usikkerhet til grunnlaget for disse beregningene som angir andel oppdrettsfisk i fangst. Andelen rømt oppdrettslaks i gytebestander av villaks er avhengig av både mengden av oppdrettslaks og villaks som vandrer opp i vassdraget.

Tidligere undersøkelser i Namsfjorden og Namsen har vist at oppdrettslaksen vandrer senere inn i fjorden og opp i Namsen enn villfisken. Tidspunktet for prøvetaking vil derfor påvirke andelen rømt oppdrettslaks i fangstene.

Overvåkingen av innsiget av laks til Namsfjorden er en del av et større forskningsprosjekt. Målsetningen med dette prosjektet er å vurdere faktorer som påvirker beregningen av andeler oppdrettslaks i laksebestander; og spesielt kartlegge vandringsmønsteret, oppvandringen og fordelingen av oppdrettslaks og villaks i elvene, samt variasjoner i laksens bitevillighet og fangstandeler for å bedre muligheten for målrettet gjenfangst.

Undersøkelsene i Namsfjorden og Namsen er en oppfølging av prosjektet som startet i 2012, og vil skaffe mer og viktig kunnskap om

1) tidspunkt og størrelsen av innsiget av villaks og rømt oppdrettslaks til Namsfjorden og Namsen og hvordan dette påvirker beregninger av andelen oppdrettslaks i elva

2) adferd og oppholdssted til villaks og oppdrettslaks på elva før, under og etter gyting (september – november)

3) fangst per innsats av villaks og rømt oppdrettslaks, og variasjoner i bitevillighet og fangstandeler i perioden september – oktober.

Statistikken baserer seg på fangster i to doble kilenøter på Statland. Det tas skjellprøver av all laks som fanges og utenom det ordinære kilenotfiskes slippes all laks levende ut etter prøvetaking.

Klassifisering  Klassifisering til villaks eller oppdrettslaks er basert på ytre kjennetegn og vil bli verifisert ved skjellanalyser. 

Smålaks: totallengde mindre enn 66 cm 

Mellomlaks: 66-88 cm 

Storlaks: større enn 88 cm

 

NB: I perioden 10.06-28.07 inngår kilenøtene i det kommersielle fisket, og fangstene registreres i disse. Dette innebærer at nøtene er stengt fra fredager kl.15.00 til mandager kl.15.00, og fiskeinnsatsen reduseres derfor tilsvarende. 

Strossle

Du vil kanskje like dette også

Legg inn en kommentar

[script_24]

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Aksepter Les mer

Privacy & Cookies Policy