Hjem Fiske Fremmed fisk utgjør størst risiko sørvest i landet

Fremmed fisk utgjør størst risiko sørvest i landet

Av Redaksjonen

Gjedde er en av de fremmede artene med størst spredningspotensial i økosystemer i ferskvann. |Foto: Odd Terje Sandlund. Norsk institutt for naturforskning.

Risikoen for spredning av fremmede ferskvannsfisk som truer naturmangfoldet er størst sørvest og helt nord i landet, viser ny rapport.

MILJØDIREKTORATET

– Det er særlig rundt tettsteder og store byer som Bergen, Stavanger og Kristiansand at spredningsrisikoen er stor, fordi mennesker bidrar til å spre fremmede fiskearter, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Det varme klimaet på Sør-Vestlandet gjør at mange fremmede arter trives i ferskvannene der. Også så langt nord som i det sørlige Finnmark er risikoen for at regionalt fremmede arter sprer seg nokså stor. Det gjelder først og fremst gjedde og røye, som er arter som trives i kaldt klima.

Lettere å forebygge enn å bli kvitt

I en ny rapport Norsk institutt for naturforskning (Nina) har laget på oppdrag fra Miljødirektoratet, vises spredningsrisikoen i kart basert på data fra mer enn 30 000 vannforekomster i hele landet. Rapporten bidrar til at vi kan bedømme spredningsrisiko for fremmede ferskvannsfisk i inntil 50 år fremover i tid.

Den beste måten å redusere skadeomfanget fremmede ferskvannsfisk har på økosystemet, er å hindre at de sprer seg. Når en fremmed art først har etablert seg i et nytt miljø, kan det være vanskelig å bli kvitt den. Det kan kreve store ressurser å fjerne den.

– Det er viktig for miljøforvaltningen å kunne bedømme hvor det er mest sannsynlig at fremmede arter er i ferd med å spre seg, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Setter risiko på kartet

– Spredningsrisikoen som er presentert i kart i denne rapporten er et nyttig verktøy for å vurdere hvilke tiltak som er effektive, og hvor disse bør settes inn for å gi størst mulig økologisk og økonomisk gevinst, sier Hambro.

Man får mest igjen for å hindre introduksjon av fremmede ferskvannsfisk i områder der de kan spre seg til mange andre vannforekomster, sårbar natur eller til vannforekomster med store rekreasjonsverdier.

Saken fortsetter under illustrasjonen.

Spredningsrisiko fremmede fiskearter.JPG

Oversikt over områder med risiko for introduksjon og spredning av ulike fremmede arter av ferskvannsfisk. Norsk institutt for naturforskning.

Klimaendringer øker utfordringen

Det er de siste 50 årene registrert nesten 3 000 tilfeller av introduserte fremmede ferskvannsfisk i forskjellige vannforekomster i Norge. Når en art etablerer seg i et nytt miljø, kan den endre økosystemet og redusere naturmangfoldet der. De kan også bringe med seg sykdommer til artene som allerede lever der.

– Sannsynligheten for spredning av fremmede fiskearter øker når temperaturene øker som følge av klimaendringer, sier Hambro.

Forbudt å spre fremmede arter

Motivasjonen for å spre fremmede fiskearter i ferskvann kan for eksempel være å etablere sportsfiske på et ønsket sted for en liten gruppe mennesker. Konsekvensene for miljøet kan imidlertid være store, og spredning av arter er derfor forbudt.

– Det er viktig at fritidsfiskere ikke sprer arter eller bruker arter som levende agn. I tillegg må man ikke slippe fisk fra akvarium ut i naturen, sier Hambro.

Tiltak nytter

I Trøndelag har man gjennomført vellykkede tiltak for å bekjempe gjedde og mort ved å bruke rotenonbehandling. Slike tiltak er imidlertid kostbare for samfunnet, og det er vanskelig å bekjempe effektivt når artene allerede har blitt introdusert til mange vannforekomster. Tidlig varsling er derfor viktig, og et av de viktigste tiltakene man har for suksess.

– Hvis du finner en ny art i et vann som du ikke vet om hører hjemme der, kan du varsle statsforvalteren i ditt område, sier Hambro.

Strossle

Du vil kanskje like dette også

Legg inn en kommentar

[script_20]

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Aksepter Les mer

Privacy & Cookies Policy